KULLANMA TALİMATI

 

DECAVİT PRONATAL Film Kaplı Tablet

Ağız yoluyla alınır.

 

Etkin  madde:  4000  IU  (1201.2  µg)A  vitamini,  1.6  mg  B1   vitamini,  1.8  mg  B2 vitamini, 2.6 mg B6  vitamini, 4 µg B12  vitamini, 100 mg C vitamini, 500 IU D2  vitamini, 15 mg E vitamini,200 µg B8  vitamini, 10 mg B5  vitamini, 0.8 mg folik asit,  19  mg nikotinamid,  125  mg kalsiyum,  60 mg demir,  100  mg magnezyum,  125 mg fosfor, 1 mg bakır, 1 mg mangan, 7.5 mg çinko

Yardımcı   maddeler: Laktoz, povidon K-30, mikrokristalin selüloz PH 102, talk, kroskarmelos sodyum, magnezyum stearat, polietilen glikol 6000, titanyum dioksit, sarı demir oksit, hidroksipropil metil sellüloz E-5.

 

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 

·      Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

·      Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

·      Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

·      Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

·      Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.  

 

 

 

Bu Kullanma Talimatında:

 

1. DECAVİT PRONATAL nedir ve ne için kullanılır?

2. DECAVİT PRONATAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DECAVİT PRONATAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DECAVİT PRONATAL’in saklanması

 

Başlıkları yer almaktadır.

 

1. DECAVİT PRONATAL nedir ve ne için kullanılır?

DECAVİT PRONATAL,  30 ve 60 film kaplı tablet içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

 

Her bir film kaplı tablet içinde 12 vitamin, 4 mineral ve 3 eser element bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

·    DECAVİT PRONATAL gebelik ve emzirme sırasında artan vitamin,  mineral ve eser element ihtiyacın karşılanması veya yetersiz alım sonucu oluşan eksikliğinin giderilmesinde kullanılır.

 

Vitaminler, mineraller ve eser elementler temel besinlerdir. Vücut tarafından üretilemedikleri için besin yoluyla alınmaları gerekir.

 

Gebe bir kadının kendi vücudunun yanı sıra çocuğu için de beslenme sağlaması gerektiğinden, gebe ve emziren kadınlarda gebe olmayan kadınlara kıyasla vitamin, mineral ve eser element ihtiyacı çok daha fazladır. Emzirme sırasında bebeğin ağırlığı ilk 4 ayda iki katına çıktığından temel besin ihtiyacı çok daha yüksektir.

 

 

2. DECAVİT PRONATAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

DECAVİT PRONATAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

    İlacın içerdiği maddelere karşı alerjiniz var ise

    A ve D vitamini fazlalığınız var ise

    Böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise

    Demir ve/veya bakır metabolizma bozukluğunuz var ise

    Kanda ya da idrarda kalsiyum düzeyiniz yüksek ise

    Kanda fosfat ya da magnezyum düzeyiniz yüksek ise

    İdrar yolu ya da böbreklerde taş sorununuz var ise

 

 

DECAVİT PRONATAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

    A ve/veya D vitamini önerilen dozda kullanılmalıdır. Bu vitaminler yüksek dozda doğmamış bebek için zararlı olabilirler.

     Vitamin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,

     A vitamini, D vitamini, demir ve bakır gibi katkılı gıda/içecekler veya takviye ürünler kullanıyorsanız.

 

    Folik   asit,    B12    vitamini   ve    demir    bazı    anemi   (kansızlık)   formlarını maskeleyebilmektedir.

 

    Kandaki fosfat miktarının fazla olduğu durumlarda

 

 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

 

 

 

 

 

 

DECAVİT PRONATAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Oksalik asit (ıspanak ve ravent içerir) ve fitik asit (tüm tahıllar içerir) kalsiyum emilimini inhibe edebileceğinden dolayı, yüksek konsantrasyonlarda oksalik asit ve fitik asit içeren gıdaların yenilmesi halinde, iki saat geçtikten sonra bu ürünün alınması önerilir.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Bu ürün, hamilelik dönemi ve emzirme döneminde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu preparat iyodür içermemektedir.  Hamilelik ve emzirme döneminde uygun iyodür alımı temin edilmelidir.

 

Önerilen dozlarda hamilelik boyunca kullanıldığında herhangi bir problem gözlenmemiştir. Hamilelik döneminde tavsiye edilen dozlardan yüksek dozlarda kullanılmamalıdır.

 

Hamilelik esnasında günlük alım 2500 mg kalsiyum ve 2000 IU (50µg) D vitamini ve 3000µg (10.000IU) A vitamini dozlarını aşmamalıdır. A vitamini (örneğin karaciğer ve karaciğer ürünleri) ve/veya D vitamininden zengin gıdaların alınması ve bu vitaminlerin yüksek seviyelerini içerebilecek olan takviye edilmiş gıdaların ve içeceklerin alımı hesaba katılmalıdır.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Bu ürün hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

 

Bu preparat iyodür içermemektedir. Hamilelik ve emzirme döneminde uygun iyodür alımı temin edilmelidir.

Emzirme döneminde tavsiye edilen dozlardan yüksek dozlarda kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde günlük alım 2500 mg kalsiyum ve 2000 IU (50µg) D vitamini ve 3000µg (10.000IU) A vitamini dozlarını aşmamalıdır. A vitamini (örneğin karaciğer ve karaciğer ürünleri) ve/veya D vitamininden zengin gıdaların alınması ve bu vitaminlerin yüksek seviyelerini içerebilecek olan takviye edilmiş gıdaların ve içeceklerin alımı hesaba katılmalıdır.

 

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

 

 

 

 

 

 

DECAVİT PRONATAL’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında  önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir.  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı  şekerlere karşı  intoleransınız  (dayanıksızlığınız)  olduğu  söylenmişse  bu  tıbbi  ürünü  almadan  önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihitiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DECAVİT PRONATAL’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 

Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan tetrasiklin, florokinolon ya da  penisilin grubu antibiyotikler

Viral enfeksiyonlara karşı kullanılan ilaçlar

Antiasit ilaçlar

Antikoagülanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar)

Parafin yağı gibi kabızlık giderici ilaçlar

Levodopa içeren parkinson ilaçları

Genellikle kemik erimesinde kullanılan bifosfonat türevi ilaçlar

Tiroksin hormonu içeren ilaçlar

Dijital ve tiyazid türevi idrar söktürücüler

Yüksek miktarda okzalik asit (ıspanak ve ravent) ve fitik asit (tüm tahıllar) içeren gıdalar

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 

3. DECAVİT PRONATAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça günde 1 tablet kullanınız.

 

Uygulama yolu ve metodu:

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça kahvaltı ile bir bardak su ile birlikte kullanınız.

  Eğer sabahları aşırı bulantınız oluyorsa tabletleri öğle vakti veya gerekirse akşamları da alabilirsiniz.

 

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: 18 yaşın altındaki hamileler ve  süt veren anneler tarafından kullanılabilir. Özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

 

Özel kullanım durumları:

Böbrek  yetmezliği: Böbrek    yetmezliği   olan   hastalar   DECAVİT PRONATAL

kullanmamalıdır.

 

 

 

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalar DECAVİT PRONATAL’ı doktor gözetimi altında kullanmalıdır.

 

Eğer DECAVİT PRONATAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla DECAVİT PRONATAL kullandıysanız

Bu ürünün önerildiği gibi kullanıldığında bir doz aşımına yol açabileceğine dair hiçbir bulgu mevcut değildir.

 

Ani başlayan baş ağrısı, sersemlik ve kabızlık, ishal, bulantı ve kusma doz aşımı için belirleyici olabilmektedir.

 

Eğer böyle belirtiler meydana gelirse, tedavi sonlandırılmalıdır ve bir hekime danışılmalıdır.

 

DECAVİT PRONATAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

DECAVİT PRONATAL’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DECAVİT PRONATAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Yaygın yan etkiler (10 kişide 1’den az kişiyi etkileyebilen):

Mide-bağırsak rahatsızlıkları (örn: kabızlık, ishal ve kusma) görülebilir, ancak bunlar genellikle tedavinin sonlandırılmasını gerektirmez.

 

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişide 1’den az kişiyi etkileyebilen):

Deride  döküntü, astım, deri ve salgı yapan dokularda şişlikler ve deride kaşıntılı kızarıklıklar dahil  olmak  üzere  alerji  sonucu  yüz  ve  boğazda  şişme  gibi  aşırı  duyarlılık  reaksiyonları bildirilmiştir. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan birisi sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

 

Bilinmiyor

Glukoz 6 fosfat dehidrojenaz eksikliği olanlarda C vitamini hemolitik anemiye yol açabilmektedir.

Hiperkalsiüri (idrarda fazla miktarda kalsiyum bulunması) Baş ağrısı, sersemlik, uykusuzluk, sinirlilik hali

 

Ayrıca;

İdrarda hafif bir sarı renklenme görüşebilir. Bu etki ilacın içeriğindeki Vitamin B12’den kaynaklamaktadır ve zararsızdır.

DECAVİT PRONATAL dışkıda siyah renklenmeye neden olabilecek demir içermektedir.

 

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

 

5. DECAVİT PRONATAL’in saklanması

DECAVİT PRONATAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

25oC’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

 

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DECAVİT PRONATAL’i kullanmayınız.

 

 

Ruhsat sahibi:             KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi

                                    Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66  Üsküdar / İSTANBUL

 

 İmal yeri:           KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

                                    Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / TEKİRDAĞ

 

 

 

Bu kullanma talimatı 21/02/2014.tarihinde onaylanmıştır.