Links

We present some important links for pharmaceutical sector:

 
T.C. Sağlık Bakanlığı
Farma List (Türkiye Tıbbi İlaç Rehberi)
U.S. Food And Drug Administration (FDA)
The Internet Drug Index
World Health Organization
Physicians Desk Reference (PDR)
National Library Of Medicine
The Merck Manual of Diagnosis and Therapy

Pharmaceutical Warehouses

 
http://www.selcukecza.com.tr
http://www.ipas.com.tr
http://www.edak.org.tr
http://www.ist.eczakoop.org.tr
http://www.asecza.com.tr/

Goverment Acencies and Institutes

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
T.C. Sağlık Bakanlığı
 

Associations, Foundations, Syndicates

 
Farmakovijilans derneği
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Mezunları Derneği
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
İlaç ve Kimya Endüstrisi Araştırma ve Geliştirme Vakfı
İstanbul Tabip Odası
Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü
Klinik araştırmalar derneği
Obstetrik ve Ultrasonografi Derneği
SADER - Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcilikleri Derneği
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
Türk Diabet Cemiyeti
Türk Eczacıları Birliği
Türk Farmakoloji Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Nefroloji Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Diyabet Vakfı
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Türkiye İlaç Sanayi Derneği
Vasküler Cerrahi Derneği